Blog Romualda Szeremietiewa

Wpisy

 • sobota, 20 listopada 2010
 • czwartek, 11 listopada 2010
  • Cdn. wpisu - nie mylić z C.D.N. pani Waltz

   Wobec ogromu odłożonych inwestycji, nagromadzenia zadań pilnych i koniecznych w nadchodzącej kadencji potrzebne jest dobre spriorytetowanie inwestycji drogowych. Zasadniczym celem musi być systematyczna rozbudowa sieci dróg obwodowych, zaś kolejność realizacji wynikać musi z analizy ruchowej – korzyści w postaci efektu komunikacyjnego dla systemu stołecznych dróg. Większość priorytetowych zadań to „spady” po mijającej kadencji pani Waltz. Są to w kolejności:

   • Obwodnica śródmiejska :                                                                                                
   • Budowa wschodniego odcinka od ronda Wiatraczna do węzła „Żaba”,
   • Budowa węzła „Plac Zawiszy”,
   • Remont pętlic  i wiaduktów mostu Łazienkowskiego po stronie warszawskiej,
   • Remont wiaduktów mostu Łazienkowskiego po stronie praskiej,
   • Obwodnica miejska:
   • Budowa estakada nad ulicą Rodowicza "Anody" (d. Rosoła)
   •  Budowa tunelu pod ulicami Sobieskiego i Idzikowskiego (zespół 2 węzłów).
   • Budowa zewnętrznych wiaduktów w ciągu ulicy Marsa.
   • Odbudowa zewnętrznych wiaduktów w ciągu ulicy Marsa wraz z estakadami do ulicy Żołnierskiej.
   • Przebudowa ulicy Marynarskiej i zadania towarzyszące.

   Poza wymienionymi kontynuacja trasy mostu północnego od węzła Młociny do ulicy Modlińskiej.

   • Obwodnica etapowa centrum:
   • kontynuacja budowy węzła Łopuszańska.
   • Budowa ulicy Nowolazurowej  na odcinku od alei Jerozolimskich do węzła „Szeligowska”. (budowa do ulicy Chróścickiego nie ma sensu – nie rozwiązuje tranzytu z Włoch na Bemowo. Dojazd do Szeligowskiej umożliwi skierowanie ruchu z przygotowywanej trasy Salomea-Wolica na północ z wyłączeniem Alei Jerozolimskich i Prymasa Tysiąclecia).
   • Budowa Trasy Świętokrzyskiej od mostu do węzła  ze wschodnią obwodnicą śródmieścia.
   • Budowa odcinka ulicy Nowoczerniakowskiej od skrzyżowania Gagarina/Czerniakowska do węzła trasy Siekierkowskiej (poważne odciążenie węzła Czerniakowska Trasy Siekierkowskiej).
   • Rozbudowa  systemu zarządzania ruchem, ze szczególnym uwzględnieniem harmonizacji ruchu w centrum stolicy oraz na kolizyjnych skrzyżowaniach dróg obwodowych.
   • Budowa systemu płatnego wjazdu do centrum. System taki wydzielałby strefę płatnego wjazdu i oparty byłby na elektronicznym systemie odczytu pojazdu. System wyłączałby jedynie pojazdy zarejestrowane w Warszawie. W ten sposób poza zmniejszeniem ruchu w centrum zwiększono by wpływy do kasy miasta. Dotyczy to nie tylko opłaty bezpośredniej – można oczekiwać, że tą drogą wielu dzisiejszych mieszkańców stolicy zdecyduje się na zameldowanie w mieście (warunek uzyskania rejestracji stołecznej) i zacznie płacić tu także podatki.

   Wymienione zadania stanowią zaledwie niewielką część długiej listy potrzeb komunikacyjnych stolicy. Dlatego ważną rzeczą jest budowanie wieloletnich planów wybiegających poza jedną kadencję, tak by postęp w realizacji wielkich inwestycji drogowych miał charakter systematyczny i nie był obciążony koniunkturami polityczno-towarzyskimi. Potrzebny jest dobrze skonstruowany harmonogram realizacji kolejnych fragmentów obwodnic, kolejnych obiektów węzłowych na drogach już wybudowanych. Harmonogram wiarygodny zarówno w aspekcie możliwości finansowania takich zadań, jak i czasu niezbędnego do ich realizacji. Plan taki powinien być poddany pod dyskusję mieszkańców i radnych. Po uwzględnieniu wyników debaty powinien być przegłosowany jako wieloletni plan budowy dróg, potem zaś krok po kroku  realizowany.

    http://www.szeremietiew.pl/

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (3) Pokaż komentarze do wpisu „Cdn. wpisu - nie mylić z C.D.N. pani Waltz”
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   romualdszeremietiew
   Czas publikacji:
   czwartek, 11 listopada 2010 14:24
  • O drogach w Warszawie

   Jednym z najważniejszych problemów stolicy pozostaje stan jej infrastruktury komunikacyjnej, a zwłaszcza dróg. Rozbudowa sieci drogowej – a zwłaszcza sieci dróg obwodowych, od lat nie nadąża za potrzebami miasta i jego mieszkańców. W niektórych obszarach zaniedbania sięgają ponad 70 lat (Trasa Olszynki Grochowskiej zaprojektowana jeszcze w połowie lat 30-tych XX wieku jako trasa obwodowa dla Pragi), istniejąca infrastruktura wymaga często natychmiastowych remontów (Trasa Łazienkowska). Jednocześnie w mijającej kadencji mamy do czynienia ze zjawiskiem ”zamrażarki inwestycyjnej”, kiedy to wieloletnie inwestycje drogowe są zatrzymywane w skutek czego często wielosetmilionowe nakłady na nie są zamrożone. Przykładem są:
   Więcej »

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „O drogach w Warszawie”
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   romualdszeremietiew
   Czas publikacji:
   czwartek, 11 listopada 2010 14:22
 • czwartek, 04 listopada 2010
 • poniedziałek, 01 listopada 2010

Wyszukiwarka

Kanał informacyjny